Μείωση κρουσμάτων: 122 συνολικά στην Ήπειρο

Η κατανομή των κρουσμάτων για την Ήπειρο

 

Νομός Άρτας 21

 

Νομός Θεσπρωτίας 17

 

Νομός Ιωαννίνων 69

 

Νομός Πρέβεζας 15