Μείωση των κρουσμάτων στην Ήπειρο

,Η κατανομή αναλυτικά:

ΠΕ Άρτας 3
ΠΕ Θεσπρωτίας 6
ΠΕ Ιωαννίνων 28
ΠΕ Πρέβεζας 5