Μερόπη Τζούφη: Φιλοξενία ανθρώπων με ψυχικές διαταραχές σε ξενώνες

Με το άρθρο 68 του νόμου για την «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» επιλύεται ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί πολλές οικογένειες και παιδιά που βρίσκονται εντός του αυτιστικού φάσματος. Με παλιότερη ρύθμιση οριζόταν ότι άτομα που επιθυμούν να φιλοξενηθούν σε ξενώνες ή οικοτροφεία έπρεπε να έχουν νοσηλευτεί έως και 3 μήνες σε τμήμα Ψυχιατρικού Γενικού Νοσοκομείου ή σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο ή σε μονάδα απεξάρτησης ή σε Ιδιωτική Ψυχιατρική Κλινική. Σε αυτές τις περιπτώσεις περιλαμβάνονταν, όμως, άτομα με διάχυτες ψυχικές διαταραχές εντός του αυτιστικού φάσματος, γεγονός που καθυστερούσε ή εμπόδιζε την πρόσβασή τους σε δομές τύπου ξενώνα ή οικοτροφεία. Επιπλέον αναπαράγονταν μια αντικοινωνική και αναχρονιστική ασυλική αντίληψη, και μάλιστα για ανθρώπους που χρήζουν ειδικής φροντίδας και άμεσης πρόσβασης σε χώρους κατάλληλης διαμονής.

Με τη νέα ρύθμιση, όπως ψηφίστηκε, αίρεται η υποχρεωτικότητα της 3μηνης νοσηλείας και απαιτείται για ανήλικα άτομα η γνωμοδότηση ενός Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, όπως μετονομάζονται τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα με το άρθρο 67,  ενώ για ανήλικα άτομα προβλέπεται η γνωμοδότηση διεπιστημονικής ομάδας, όπως συστήνεται στο πλαίσιο των Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας.