Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, καταξιωμένο εδώ και 27 χρόνια στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον, προσφέρεται στα στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να προετοιμαστούν έγκαιρα για θέσεις αυξημένης ευθύνης και γενικότερων καθηκόντων.

Σκοπός του Προγράμματος είναι

Η εκμάθηση των αρχών και της μεθοδολογίας του σύγχρονου επιστημονικού μάνατζμεντ Η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός των επαγγελματικών γνώσεων των στελεχών Η ανάπτυξη της ικανότητας των στελεχών να συνεργάζονται αποτελεσματικά με άτομα διαφορετικής κοινωνικό-εκπαιδευτικής συγκρότησης και επαγγελματικής κατάρτισης Η συστηματική ενημέρωση των στελεχών, γύρω από τις τάσεις που αναπτύσσονται με τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα, αλλά και για τις επιπτώσεις αυτών των τάσεων στη λειτουργία των επιχειρήσεων και οργανισμών στον ελληνικό χώρο Σε ποιους απευθύνεται Σε όλα τα ανερχόμενα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ με τουλάχιστον τρία χρόνια εργασιακή εμπειρία Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιδιώκουν να είναι έτοιμες να ανταγωνιστούν επιτυχώς σε τοπικό και διεθνές επίπεδο Εισηγητές Το διδακτικό προσωπικό αποτελεί πετυχημένο συνδυασμό Καθηγητών με έμπειρους Μάνατζερ, διακεκριμένους εισηγητές και προσωπικότητες από τον κόσμο των επιχειρήσεων.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Χρησιμοποιούνται οι πλέον αποτελεσματικές μέθοδοι διδασκαλίας όπως, Simulation Games, Case Studies, Group Projects. Οι συμμετέχοντες, μπορούν να έλθουν σε επαφή με τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία διοίκησης, όπως το Personal Profile System, Time Management, Systems Theory, Market Modeling, κ.α.

Εξετάσεις

Με την ολοκλήρωση κάθε Φάσης του Προγράμματος οι συμμετέχοντες υποβάλλονται σε εξετάσεις όπου αξιολογείται η εμπέδωση της διδακτέας ύλης.

Συνοπτικό πρόγραμμα

Το πρόγραμμα ακολουθεί τρεις αλληλένδετες και μεθοδικά διαρθρωμένες φάσεις. Ανάλογα με τη σύνθεσή της ομάδας είναι δυνατόν να γίνουν μικρές αυξομειώσεις στις επιμέρους ενότητες, ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Α’ Φάση – Βασικά Μαθήματα

Οργανωσιακή Συμπεριφορά Ι

Μάρκετινγκ Ι

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Διοίκηση Κεφαλαίου Κινήσεως

Χρηματοοικονομική Ι

Οργανωτική Συμπεριφορά Ι

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Διοίκηση & Οργάνωση Παραγωγής

Β’ Φάση – Μεσαία Μαθήματα

Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΙI

Μάρκετινγκ ΙΙ

Sales Management

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Χρηματοοικονομική ΙΙ

Διοικητική Λογιστική

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Coaching

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Business Logistics Management

Διοίκηση Έργου

Γ’ Φάση – Προχωρημένα Μαθήματα

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική

Business Plan

Επιχειρησιακό Παίγνιο

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

– See more at: http://www.eede.gr/programs/metaptuxiako-programma-sth-dioikhsh-epixeirhsewn#sthash.zSbQjsl2.dpuf