Με επιτυχία το Διεθνές εργαστήρι για την μετακινούμενη κτηνοτροφία στο Ζαγόρι

Το Οικομουσείο Ζαγορίου, συνεπές στον προσανατολισμό του, στην ενδογενή και βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, προχώρησε στην οργάνωση και τον συντονισμό ενός Διεθνούς Εργαστηρίου μεταφοράς γνώσης για την μετακινούμενη κτηνοτροφία σε συνεργασία με την “Συμμαχία Στήριξης Πολιτιστικών Τοπίων της Μεσογείου (AMNC): Για τη βιοποικιλότητα, για το Κλίμα και για τα Μέσα Διαβίωσης”.

Πρόκειται για μία Συμμαχία, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, παράλληλα χωρών της Μεσογείου, ταγμένη στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, αλλά και τη βιοποικιλότητα, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τις τοπικές κοινότητες στην υποστήριξη των παραδοσιακών τους πρακτικών και την παραδοσιακή οικονομία του πρωτογενή τομέα .

Το εργαστήριο μεταφοράς τεχνογνωσίας που τιτλοφορείται ως: ‘’Εργαστήριο μεταφοράς γνώσεων AMNC: Καινοτομία στη μετακινούμενη κτηνοτροφία & οικονομική βιωσιμότητα: οικοτουρισμός και άλλες πιθανές αξίες’’ πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το διάστημα από 2 έως 4 Σεπτεμβρίου στο Συνεδριακό κέντρο των Άνω Πεδινών Ζαγορίου.

Συμμετείχαν οι φορείς, μέρος της Συμμαχίας και συνεργαζόμενοι με αυτή, από την Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία, Ιταλία και το Μαρόκο και συγκεκριμένα το Μεσογειακό Ινστιτούτο για την φύση και τον άνθρωπο (MedINA), ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Οικομουσείο Ζαγορίου, Δίκτυο Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ελλάδας, Τα Ψηλά Βουνά, Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου, Πανελλήνιας Ένωσης Εκτροφέων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων, Yolda Initiative (TR), Trashumancia y Naturaleza (SP), International Union for Conservation of Nature (IUCN)- Centre for Mediterranean cooperation (SP), Laneras Association and local entrepreneur (SP),  Italy Union of the Transhumant Farmers (ΙΤ) και το The Pokari Project.

Το Οικομουσείο Ζαγορίου συμμετείχε με το έργο “EchoLoci: Καινοτόμες ηχοτοπικές εφαρμογές για την καταγραφή και διατήρηση της βιοποικιλότητας με την συμμετοχή των πολιτών, στις κτηνοτροφικές διαδρομές του Ζαγορίου”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας στο ζήτημα της διαχρονικής συμβολής των μετακινούμενων κτηνοτρόφων στην διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου έγιναν τοποθετήσεις σε κοινά ζητήματα και ανησυχίες σχετικά με την φθίνουσα πρακτική της μετακινούμενης κτηνοτροφίας και την σημασία της στην διατήρηση της απειλούμενης βιοποικιλότητας της Μεσογείου.

Συζητήθηκαν  οι Ευρωπαϊκές και Εθνικές πολιτικές και πως αυτές θα πρέπει να συμβάλουν ουσιαστικά στην αξιοποίηση και προστασία της Μετακινούμενης Κτηνοτροφίας.

Είναι αξιοσημείωτο ότι δόθηκε έμφαση στη εύρεση ουσιαστικών λύσεων με βασικούς άξονες, την διεύρυνσης του ενιαίου δικτύου φορέων που ασχολούνται με την τοπική αειφορία για την ανάπτυξη της υπαίθρου με έμφαση την μετακινούμενη κτηνοτροφία, τον συντονισμό των τοπικών φορέων, την ανάγκη για ευελιξία της νομοθεσίας και τέλος την εφαρμογή διαδικασιών για την πιστοποίηση των προϊόντων των μετακινούμενων κτηνοτρόφων.

Τέλος, έγιναν παρεμβάσεις  σχετικά με τις προσπάθειες ανάδειξης της αξίας του μαλλιού των προβάτων σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, με αφορμή των Εορτασμό της Ευρωπαϊκής ημέρας Μαλλιού  που έχει θεσπιστεί κάθε χρόνο στις 9 Απριλίου,  από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την διάσωση του μαλλιού -European Wool Exchange (EWE) με οργανώτρια φέτος χώρα την Ελλάδα και συγκεκριμένα την Περιοχή της Ηπείρου.