Μηχανογραφικά: Σήμερα η τελευταία προθεσμία για την κατάθεσή τους

Μέχρι και σήμερα, Παρασκευή 8 Ιουλίου θα μπορούν οι υποψήφιοι σχολών και τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να δηλώσουν τις τελικές τους επιλογές. Έως τώρα, οι υποψήφιοι μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (http://exams.it.minedu.gov.gr) είχαν την δυνατότητα μελέτης και προσωρινής προτίμησης ορισμένων τμημάτων. Με την ανακοίνωση, όμως, των βαθμολογιών και των ΕΠΑΛ, οι υποψήφιοι καλούνται να οριστικοποιήσουν τις τελικές τους προτιμήσεις. Η προθεσμία οριστικοποίησης είναι αποκλειστική και κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό του δελτίο με το πέρας της προθεσμίας, ενώ τα μηχανογραφικά θα καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας.