Μοιράζει χρήμα η ΤτΕ σε πάνω από 70.000 ασφαλισμένους των ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE AAE

ÓÇÌÁ ÔÇÓ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁÓ ÁÓÐÉÓ ÐÑÏÍÏÉÁ (EUROKINISSI / ×ÁÓÉÁËÇÓ ÂÁÚÏÓ)

Μοιράζει… χρήμα σε χιλιάδες ασφαλισμένους η  Τράπεζα της Ελλάδος. Οπως ανακοίνωσε, ως εποπτική αρχή των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιριώ στο προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διανομές ποσών στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής των υπό εκκαθάριση εταιριών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE AAE.

Η διαδικασία θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με τους όρους και προϋποθέσεις που θα θέσει ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής. Ως ημερομηνία έναρξης της πιστοποίησης των δικαιούχων ορίζεται η 17η Οκτωβρίου 2016. Τα πρώτα χρήματα αναμένεται να λάβουν οι ασφαλισμένοι της Ασπίς Πρόνοια 7 χρόνια μετά την ανάκληση της άδειας σύστασης και λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας. Στο πλαίσιο της πρώτης προσωρινής διανομής προβλέπεται ότι περί τα 70 χιλιάδες συμβόλαια πρόκειται να λάβουν 100 εκατομμύρια ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα των υπό εκκαθάριση εταιριών http://www.aspispronia.gr.

imerisia.gr