Μύνημα της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Ηπείρου για τη Γιορτή της Μητέρας

Η Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας, ημέρα γιορτής, ημέρα υπενθύμισης, ημέρα έμπρακτης απόδειξης και εκτίμηση της συνεισφοράς της στην οικογένεια, αλλά και ημέρα επισήμανσης του δύσκολου ρόλου στον οποίο καλείται να ανταποκριθεί.

Η αναφορά μας στις αντιξοότητες που αντιμετωπίζει η μητέρα θα μπορούσαν να καλύψουν πλήθος σελίδων, ενώ πολλά από αυτά τα προβλήματα μπορεί να μην ξεπεραστούν ποτέ. Αυτό όμως δεν αποτελεί ικανό εμπόδιο για τις γυναίκες να επιδιώκουν με κάθε τρόπο τη μητρότητα, διακινδυνεύοντας ακόμη και την υγεία τους, ως ύψιστη απόδειξη της αγάπης τους όχι μόνο προς τα παιδιά αλλά και την ίδια τη ζωή. Καθώς όμως κάθε γυναίκα παλεύει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της μητρότητας, βρίσκεται πολλές φορές αντιμέτωπη με τους άλλους της ρόλους στους οποίους καλείται να είναι εξίσου συνεπής πολλές φορές καμία κατανόηση.

Αποτελεί επομένως χρέος όλων μας να συμβάλλουμε με οποιοδήποτε τρόπο στην ανακούφιση όλων των μητέρων, ο καθένας από τον τομέα που εκπροσωπεί λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για την υποστήριξη και την ενίσχυση της μητέρας-γυναίκας- εργαζόμενης- αγρότισσας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της μητέρας, κρίνει απαραίτητη:

  • Τη στήριξη του πολυδιάστατου ρόλου της γυναίκας – μητέρας, με την πρόταση και δέσμευση για τη λήψη μέτρων για την αρμονική συνύπαρξη οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
  • Την ενίσχυση της παροχής της αναγκαίας πρόνοιας σε ουσιαστικά θέματα μητρότητας.
  • Την αποτελεσματική στήριξη και ενθάρρυνση των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, και
  • Την απαλλαγή (μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας) των στερεότυπων αντιλήψεων για το ρόλο των δύο φύλων.

Πρέπει τέλος να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στις μητέρες παιδιών με αναπηρία, καθώς η στήριξη σε αυτές τις γυναίκες είναι περισσότερο αναγκαία.

Ας αποτελέσει επομένως αυτή η ημέρα σημείο αναφοράς, αφορμή και αφετηρία για την ουσιαστική ένδειξη αναγνώρισης και συμπαράστασης προς τη μητέρα για το καλό όχι μόνο των παιδιών μας, τα οποία θα μεγαλώνουν με όρους αγάπης, ισότητας και δικαιοσύνης αλλά συνακόλουθα της ίδιας της κοινωνίας.

Ευχόμαστε σ’ όλες τις μητέρες χρόνια πολλά.