Νέα έργα αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζίτσας

Αποφάσεις για σημαντικά έργα έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζίτσας.

Ανέδειξε αναδόχους για έργα πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αμπελοκαλλιέργειες και πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Τα έργα αφορούν:

  • «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Πρωτόπαππας», προϋπολογισμού 175.000,00 ευρώ. Ανάδοχος, Κωνσταντινίδης- «Κατασκευαστική Ο.Ε.».
  • «Αγροτική οδοποιία Αμπελουργικής Ζώνης Τ.Κ. Ζίτσας», προϋπολογισμού 392.741,94ευρώ. Ανάδοχος, Κωνσταντινίδης- «Κατασκευαστική Ο.Ε.».

Ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού για το έργο «Έργα αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών από Θεομηνίες στο Δήμο Ζίτσας», προϋπολογισμού 350.000,00 ευρώ, προκειμένου ο ανάδοχος Χρυσόστομος Ράπτης, το αμέσως προσεχές διάστημα, να προχωρήσει στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Τέλος, μεταξύ άλλων, καθόρισε τους όρους δημοπράτησης για τα έργα:

  • «Κατασκευή στέγης στο Πνευματικό Κέντρο της Τ.Κ. Λύγγου»-προϋπολογισμού 56.700,00 ευρώ.
  • «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Ζωοδόχου»-προϋπολογισμού 73.000,00 ευρώ.
  • «Κατασκευή ομβροδεξαμενής χωρητικότητας 200μ3 στην Τ.Κ. Γιουργάνιστας»-προϋπολογισμού 55.000,00 ευρώ.