Νέα έργα ενέκρινε η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μεταξύ άλλων, έλαβε αποφάσεις για έργα οδοφωτισμού, βελτίωσης οδικών υποδομών, πολιτισμού, ύδρευσης, αντιπλημμυρικής θωράκισης.
Αναλυτικά κατά κατηγορία:
1.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
Εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Δημοσίου Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (Ά φάση- πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος). Η Επιτροπή – στην οποία συμμετέχει και εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ- ομόφωνα εισηγήθηκε τη συνέχιση της β΄ φάσης του διαγωνισμού με τη συμμετοχή των υποψηφίων:
ΙΝΤΡΑΚΑΤ- ΟΜΕΧΟΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.- VETTE
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.-FOTAGONLED Α.Ε.
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
Αναφερόμενος στην εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας ο Περιφερειάρχης, τόνισε ότι: «υπάρχει καλή συμμετοχή και ευελπιστώ ότι θα έχουμε στο τέλος και ένα καλό αποτέλεσμα».
2. ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

Στην Π.Ε. Άρτας:
Εγκρίθηκε η δημοπράτηση των έργων:
 «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι – Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας – Β΄ Φάση)», προϋπολογισμού € 5.000.000.
 «Συντήρηση – προστασία πρανών (τοίχος αντιστήριξης) στη θέση Ξηρόκαμπος της Ε.Ο. 12 (Άνω Καλεντίνη – Ξηρόκαμπος – όρια Ν. Καρδίτσας)», προϋπολογισμού € 140.000
 «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής Χαλκιάδων», προϋπολογισμού 74.400 €.
Στην Π.Ε. Ιωαννίνων:
• Αναδείχτηκε οριστικός ανάδοχος (Γ. Ντάφλης) για το έργο «Βελτίωση πρόσβασης σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις Δ.Κ. Κόνιτσας», προϋπολογισμού 496.200 ευρώ.
• Αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος (Γ. Ντάφλης), για το έργο: «Αποκατάσταση βατότητας στην 25η επαρχιακή οδό (Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι)», προϋπολογισμού 245.000 €.
• Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου: «Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την Τ.Κ. Λοφίσκου» προϋπολογισμού 290.000 €.
Στην Π.Ε. Πρέβεζας:
Αναδείχτηκαν οι οριστικοί ανάδοχοι των έργων:
 «Αποκατάσταση Βατότητας Οδού με Παραγωγικές Μονάδες στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Δήμου Ζηρού και σύνδεση της με Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού 250.000 €. Ανάδοχος ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ
 «Αποκατάσταση ζημιών και άρση καταπτώσεων στην 8η επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 73.160,00 € με Φ.Π.Α. Ανάδοχος Κ. Κώστας
Δημοπρατήθηκαν τα έργα:
 «Καθαρισμός και προστασία όχθεων ρεμάτων Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 200.000..
 «Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 130.000.
 «Άρση καταπτώσεων και προστασία πρανών στην 3η επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 73.160 €.
 «Βελτίωση βατότητας και καθαρισμός τεχνικών οδού στις 10η και 13η επαρχιακές οδούς της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 73.160,00 € με ΦΠΑ.

ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 Αναδείχτηκε οριστικός ανάδοχος για το έργο: «Εργασίες πλήρους αναστύλωσης του παλαιού Σχολαρχείου και του παλαιού Παρθεναγωγείου Γαναδιού», προϋπολογισμού 485.000 €.Ανάδοχος Π. Παπαδημητρίου και ΣΙΑ Ο.Ε.
 Αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος για το έργο: «Αποκατάσταση Ι.Ν. Γεννεσίου της Θεοτόκου Αγίου Μηνά Ζαγορίου» προϋπολογισμού 40.000 €. Προσωρινός ανάδοχος: Σπυρίδων Μπίμπος.
ΥΔΡΕΥΣΗ- ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ κ.α.
 Αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος (Γ.Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.) για το έργο: «Αποκατάσταση φράγματος υδρομάστευσης στη θέση Ζγάρα Τ.Κ. Καταρράκτη από ζημιές που προκλήθηκαν μετά από έντονη θεομηνία», προϋπολογισμού 150.000 €
 Αναδείχτηκε ανάδοχος (Ανδρέα Πλώτας) για το έργο «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ματσουκίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων», προϋπολογισμού 46.631€
 Αναδείχτηκε ανάδοχος (Νικ. Καλτσούνης) για το έργο: «Κατασκευή συρματοκιβωτίων για προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα του ποταμού Πιστιλιάπη στη Θεοτόκο Ιωαννίνων»
Εγκρίθηκε η δημοπράτηση των έργων:
 «Κατασκευή τεχνικών έργων στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 74.000€.
 «Καθαρισμός – βελτίωση αποστραγγιστικών τάφρων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 74.000 €