Νέα παρέμβαση για την προστασίας της Παμβώτιδας

Βήμα – βήμα η Δημοτική Αρχή και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Ιωαννιτών υλοποιούν το μεγαλύτερο σχέδιο που εκπονήθηκε για τη συνολική προστασία της λίμνης Παμβώτιδας.
Έτσι, μετά την έγκριση του μεγάλου έργου της ΔΕΥΑΙ συνολικού προϋπολογισμού 35 εκ. ευρώ στο οποίο εντάσσεται μεταξύ άλλων η αναβάθμιση του παλαιού βιολογικού καθαρισμού και καινούργια δίκτυα αποχέτευσης, μια ακόμα σημαντική παρέμβαση κατατέθηκε προς έγκριση στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι».
Πρόκειται για την κατασκευή ολοκληρωμένων δικτύων συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων, στους οικισμούς Κάτω Μάρμαρα, Ολυμπιάδα Μαρμάρων καθώς και στην Τ.Κ. Αμφιθέας του Δήμου Ιωαννιτών, συνολικού προϋπολογισμού 5,3 εκ. ευρώ.
Στους παραπάνω οικισμούς, προβλέπονται νέα εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων ενώ τα υφιστάμενα έργα των δικτύων ακαθάρτων ενσωματώνονται στα νέα έργα.
Σε σχέση με τα έργα μεταφοράς, προβλέπεται η κατασκευή νέων αγωγών μεταφοράς, οι οποίοι θα συλλέγουν τα λύματα από τους οικισμούς Κάτω Μάρμαρα, Ολυμπιάδα Μαρμάρων και θα καταλήγουν μέσω νέων αγωγών στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ιωαννίνων.
Τα ακάθαρτα του οικισμού της Αμφιθέας θα οδηγούνται με ανεξάρτητους αγωγούς στον νέο συμπληρωματικό Γενικό Αποχετευτικό Αγωγό.
Ο πληθυσμός σχεδιασμού για το παρών έργο είναι ίσος με 2.742 κάτοικους.
Για τη μεταφορά των λυμάτων προβλέπονται 2 αντλιοστάσια ακαθάρτων και το συνολικό μήκος των προτεινόμενων εσωτερικών δικτύων και των βαρυτικών αγωγών μεταφοράς είναι 12,53 Km και των καταθλιπτικών αγωγών 2,77 Km.
Επίσης, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή 670 ιδιωτικών συνδέσεων.
Τέλος, στην πρόταση της ΔΕΥΑΙ προβλέπονται και εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης στην υφιστάμενη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.
Το αντικείμενο του υποέργου αυτού αφορά στις κρίσιμες επεμβάσεις στο υφιστάμενο έργο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων που κατασκευάσθηκε κατά την Α΄ Φάση (1992) οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη και περιβαλλοντικά βέλτιστη λειτουργία του. Οι απαιτούμενες επεμβάσεις έχουν προσδιορισθεί μετά από λεπτομερή έλεγχο της εγκατάστασης που έγινε το 2002.