Ξεκινά σήμερα η δωρεάν διάθεση φαρμάκων σε ανασφάλιστους και οικονομικά αδύναμους

Δωρεάν φάρμακα από ιδιωτικά φαρμακεία, αλλά και εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του ενός ευρώ ανά συνταγή δικαιούνται από σήμερα ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύναμοι πολίτες, όπως προβλέπεται στη σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε στα μέσα Ιουλίου ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός.AdTech AdΑπό σήμερα λοιπόν, υπενθυμίζεται, μηδενική συμμετοχή στο κόστος της φαρμακευτικής αγωγής, αλλά και απαλλαγή από το 1 ευρώ ανά συνταγή υπέρ του ΕΟΠΥΥ κατά την εκτέλεση των συνταγών δικαιούνται οι:

Ανασφάλιστοι που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια,

Πρώην κάτοχοι Ατομικού Βιβλιαρίου Οικονομικά Αδυνάμου ή Ανασφάλιστου, μετά τη λήξη της ισχύος του Βιβλιαρίου και χωρίς οποιαδήποτε διατύπωση, εφόσον το πραγματικό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 6.000 ευρώ για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενο κατά 1.200 ευρώ για τον/την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο),

Μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Όπως τονίζεται από την Αριστοτέλους, η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς  εφεξής εξισώνονται τα δικαιώματα πρόσβασης  όλων των πολιτών, δηλαδή ασφαλισμένων, ανασφάλιστων και πρώην κατόχων βιβλιαρίων πρόνοιας στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Βασική προϋπόθεση για να υπαχθεί κάποιον στη ρύθμιση σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο, υπενθυμίζεται, αποτελεί η διασταύρωση των εισοδηματικών και ασφαλιστικών κριτηρίων μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ανασφάλιστοι-οικονομικά αδύναμοι, δε, βάσει της εγκυκλίου θεωρούνται όσοι έχουν πραγματικό ετήσιο εισόδημα κάτω από 2.400 ευρώ (αν πρόκειται για μεμονωμένο άτομο), ενώ αν πρόκειται για οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη το όριο αυτό διαμορφώνεται στα 4.800 ευρώ. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας με ένα ή δύο εξαρτώμενα μέλη, τα ποσά διαμορφώνονται στα 3.600 και 4.200 ευρώ, αντίστοιχα.