«Οι αµέτρητες όψεις του Ωραίου» στο Μουσείο Αργυροτεχνίας

Το ταξίδι της περιοδεύουσας έκθεσης, αποτέλεσµα της συνεργασίας του Πολιτιστικού Ιδρύµατος Οµίλου Πειραιώς µε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, συνεχίζεται στο Μουσείο Αργυροτεχνίας, στα Ιωάννινα.

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς σας προσκαλούν στα εγκαίνια της έκθεσης την Τετάρτη 25 Απριλίου, ώρα 18:30 ∆ιάρκεια έκθεσης: 26/4 -17/6/2018.Η έκθεση «Οι αµέτρητες όψεις του Ωραίου» εντάσσεται στο πρόγραµµα δράσεων του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 2018.