Οι αναβολές των δικαστηρίων καθυστερούν επικίνδυνα τα έργα της oριοθέτησης και της γεφύρωσης Αράχθου

Τον κώδωνα του κινδύνου για την πορεία των διαδικασιών ανάθεσης των μελετών  Αντιπλημμυρικής προστασίας Άρτας, αλλά και για την κατασκευή της νέας Γεφύρωσης στον ποταμό Άραχθο κρούει ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης. Μέχρι σήμερα υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις λόγω δικαστικών διαδικασιών, κάτι που ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την πορεία και των δύο μεγάλων έργων, τα οποία θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα της πόλης και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξή της.

 

Σε ο, τι αφορά το θέμα της Οριοθέτησης, πρόκειται για καθυστερήσεις που αφορούν την εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει ένας εκ των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ανάδειξης του αναδόχου για τις μελέτες, που έχουν προϋπολογισμό 4 εκ. ευρώ και τα οποία είναι δεσμευμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

«Η εκδίκαση της υπόθεσης πήρε μια ακόμη αναβολή για τις 12 Ιουνίου. Πλέον, εκφράζουμε την πολύ έντονη ανησυχία μας για την πορεία του βασικότερου θέματος που απασχολεί την Άρτα, της Οριοθέτησης του ποταμού Αράχθου. Η ανησυχία μας έγκειται στο γεγονός, ότι εάν καθυστερήσουν ακόμη περισσότερο οι διαδικασίες, κινδυνεύει η Άρτα να χάσει πολύ σημαντικά χρήματα για την αντιπλημμυρική της θωράκιση. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε τις εφιαλτικές εικόνες του Φεβρουαρίου του 2015, ενώ παράλληλα αυτές οι εργασίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη όλης της περιοχής εκατέρωθεν του Αράχθου, αλλά και για την τουριστική αξιοποίηση της εν λόγω περιοχής» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης. Και συνεχίζει: «Επικοινωνούμε διαρκώς με τους αρμόδιους φορείς και τα Υπουργεία ώστε να δούμε πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα και να προχωρήσουν οι διαδικασίες, αλλά χρειάζεται άπαντες να αντιληφθούν την σημασία της ολοκλήρωσης των δικαστικών διαδικασιών για να προχωρήσει η υπόθεση».

 

Αντικείμενο των μελετών είναι η ωρίμανση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής της Άρτας και του ποταμού Αράχθου από το Πουρνάρι μέχρι την εκβολή του στον Αμβρακικό Κόλπο, με τη σύνταξη των εξής κυρίως μελετών:

 

  • Διευθέτησης της κύριας κοίτης του ποταμού Αράχθου κατάντι του φράγματος Πουρνάρι ΙΙ και μέχρι τις εκβολές με τα απαιτούμενα τεχνικά έργα
  • Έργων εκτροπής –παράκαμψης της πόλης της Άρτας, μέρος της πλημμυρικής περιοχής με τα απαιτούμενα τεχνικά έργα και
  • Οριοθέτησης για το τμήμα του ποταμού Αράχθου κατάντι του φράγματος και μέχρι τις εκβολές.

 

Να σημειωθεί ότι η εν λόγω μελέτη εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στις 29 Δεκεμβρίου 2015 και δημοπρατήθηκε στις 7 Ιουλίου 2016 από την αρμόδια Διεύθυνση Δ7 του Υπουργείου Υποδομών. Στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετείχαν 11 σχήματα, εκ των οποίων 4 πέρασαν στην Β’ φάση και από αυτά ένα έκανε ένσταση κατά της απόφασης βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών και έκτοτε το σημαντικότερο ζήτημα για την ανάπτυξη της περιοχής μας παραμένει στάσιμο. Να σημειωθεί ότι και το Δημοτικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφαση (την υπ’ αρίθμ 437/2017) ζήτησε την άμεση επιτάχυνση και ολοκλήρωση των διαδικασιών στο θέμα της Οριοθέτησης.

 

Η αρχική ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης ήταν η 16η Ιανουαρίου 2018, αλλά υπήρξε αναβολή για τις 24 Απριλίου. Η υπόθεση πήρε νέα αναβολή για τις 15 Μαΐου, ημερομηνία κατά την οποία πήρε μια ακόμη αναβολή για τις 12 Ιουνίου!

 

Όλο το προηγούμενο διάστημα έγιναν παρεμβάσεις μέσω του Δημάρχου τηλεφωνικώς αλλά και εγγράφως στο Υπουργείο Υποδομών, ενώ ο κ. Τσιρογιάννης  παρέστη σε όλες τις εκδικάσεις της υπόθεσης (στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών) όπου και αιτήθηκε τη συζήτησή της και μετά τις παρεμβάσεις του έχει συντμηθεί ο χρόνος των διαστημάτων μεταξύ των αναβολών. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν άμεσα οι μελέτες, ώστε να καταστεί δυνατό η Άρτα να χρηματοδοτηθεί για σημαντικά αντιπλημμυρικά αναπτυξιακά έργα (μέσω ΕΣΠΑ) στην παραποτάμια περιοχή του Αράχθου.

 

Η Νέα Γεφύρωση του Ποταμού Αράχθου

 

Σε ο, τι αφορά το θέμα της νέας Γεφύρωσης του Αράχθου, το έργο έχει προϋπολογισμό 6,5 εκ. ευρώ και έχει ενταχθεί από τον Ιανουάριο του 2016 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα χρήματα αφορούν την κατασκευή της Γέφυρας με τις απαιτούμενες προσβάσεις (καθώς και τις απαλλοτριώσεις, την αρχαιολογία και τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ΟΚΩ).

 

Μέχρι σήμερα έχουν κηρυχθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και οριστικοποιηθεί (μετά την κατάθεση των ενστάσεων) οι απαλλοτριώσεις και τα οικόπεδα εκτός σχεδίου αποζημιώνονται βάσει Νόμου (το έργο έχει χαρακτηριστεί ως εθνικής σημασίας). Για τα οικόπεδα εντός σχεδίου το θέμα βρίσκεται στα δικαστήρια για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης των ιδιοκτητών. Σε όλες τις εκδικάσεις της υπόθεσης από τον περασμένο Ιανουάριο του 2018, όπου και πήρε αναβολή για τις 16 Μαΐου, ημερομηνία κατά την οποία το θέμα πήρε νέα αναβολή για τις 19 Σεπτεμβρίου, έχει παραστεί ο ίδιος ο Δήμαρχος (στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων), μετά τις παρεμβάσεις του οποίου έχει συντμηθεί ο χρόνος των διαστημάτων μεταξύ των αναβολών, ωστόσο οι διαρκείς αναβολές βάζουν σε κίνδυνο την πορεία του έργου, καθώς τα χρήματα από το εθνικό σκέλος του προγράμματος δεν είναι εγγυημένα.

 

Το έργο αναμένεται  να συντελέσει καθοριστικά στην διευκόλυνση της  σύνδεσης εκατέρωθεν του ποταμού,  καθώς θα βελτιώσει τις συνθήκες κυκλοφορίας τόσο από άποψη τεχνικών χαρακτηριστικών όσο και από άποψη απόστασης, δηλαδή θα μικρύνει τις αποστάσεις, ενώ θα βελτιώσει και την πρόσβαση από και προς το Νοσοκομείο Άρτας. Εκτός όλων αυτών σημαντικός θα είναι και ο παράγοντας της οδικής ασφάλειας με την νέα  χάραξη.

 

Τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου είναι αναπτυξιακά και κοινωνικά αφού σαν στόχο έχει την αποφόρτιση της κυκλοφορίας του υφιστάμενου οδικού δικτύου και πιο συγκεκριμένα της μοναδικής γέφυρας του Ποταμού Αράχθου επί της Εθνικής Οδού Άρτας-Ιωαννίνων. Επίσης περιβαλλοντικά το έργο αναμένεται να συνδέσει τον οικιστικό ιστό της πόλης με την παρόχθια ζώνη καθώς και να την αξιοποιήσει τουριστικά.