Οι θέσεις του Δήμου Ν. Σκουφά για την οριοθέτηση της κοίτης του ποταμού Αράχθου και τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς αν δεν ισχύσει η νέα ΑΕΠΟ με τους όρους που προβλέπεται από τα άρθρα 38 και 39, δε θα έχει ισχύ η σημερινή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

 

 

 

Με έγγραφο που στείλαμε στη ΔΕΗ Α.Ε, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, στην Περιφέρεια Ηπείρου, στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε Άρτας και στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, ζητάμε να εκπονηθεί ΑΜΕΣΑ η μελέτη λειτουργίας των θυροφραγμάτων του φράγματος Πουρνάρι Ι ώστε αφενός να εκπληρώνεται ο αντιπλημμυρικός ρόλος του φράγματος και αφετέρου να λειτουργήσει η Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (ΦΕΚ 2684Β΄/06-07-2018) , την νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) (ΑΔΑ: 71ΦΔ4653Π8-2ΒΜ) και τον Κανονισμό Ασφαλείας Φραγμάτων (ΦΕΚ 4420Β΄30.12.2016),

 

 

 

Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε πως εάν δε ληφθούν υπόψη οι παραπάνω θέσεις μας, όσον αφορά στο συνολικό έργο της οριοθέτησης του Αράχθου, είναι απολύτως βέβαιο ότι ο Δήμος Νικολάου Σκουφά θα υποστεί εκ νέου μεγάλες ζημιές στο μέλλον από πλημμυρικά φαινόμενα.