Οι σταυροί των υποψηφίων της παράταξης του Νίκου Γκόντα