Οι σταυροί των υποψηφίων της παράταξης του Παντελή Κολόκα