Οι σταυροί των υποψηφίων της παράταξης Ριζόπουλου στη Θεσπρωτία