Οι σταυροί των υποψηφίων της παράταξης του Δ. Παπαγεωργίου