Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης καταστροφών από σεισμούς στην Απουλία και την Ήπειρο

Εναρκτήρια Συνάντηση για το έργο ERMIS

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου ERMIS– “Earthquake disasters management integrated system”, προϋπολογισμού 900.000,00 € συγχρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα  Interreg VA GreeceItaly 2014-2020, θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα.

 

Στο έργο από την Ελλάδα συμμετέχουν η Περιφέρεια Ηπείρου ως επικεφαλής εταίρος και το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με δύο εταίρους από την Ιταλία, την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Απουλίας και το Τμήμα Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντικών Επιστήμων του Πανεπιστημίου του Μπάρι. Στο έργο ακόμη συμμετέχει ως συνδεδεμένος εταίρος το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Το Έργο ERMIS χρηματοδοτείται, στο πλαίσιο του άξονα 2 – Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση και αποσκοπεί στην ενίσχυση του σχεδιασμού της Πολιτικής Προστασίας των δύο Περιφερειών στην αντιμετώπιση σεισμικών καταστροφών με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης.

Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα από εξελιγμένης τεχνολογίας πληροφοριακά εργαλεία που θα περιλαμβάνει την απαραίτητη πληροφορία για την άμεση αντίδραση και την αποτελεσματική διαχείριση όλων των διαθέσιμων μέσων έπειτα από  ένα καταστροφικό συμβάν.

Θα υλοποιηθούν μηχανισμοί που θα επιτρέπουν την άμεση διάθεση προς το ευρύ κοινό μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, οδηγιών κρίσιμων για την ασφάλεια του.

Ακόμη, μέσω ειδικών μελετών οι επιστημονικοί φορείς του έργου θα συντάξουν επικαιροποιημένους χάρτες των ενεργών ρηγμάτων και των επικίνδυνων για κατολίσθηση σημείων σε επιλεγμένες περιοχές των Περιφερειών.

Επίσης θα καταρτιστεί ένα κοινό πρόγραμμα εκπαίδευσης  Εθελοντικών Ομάδων στις δύο Περιφέρειες για να συνδράμουν τον Κρατικό μηχανισμό στην άμεση ανταπόκριση έπειτα από μεγάλες καταστροφές.

Τέλος, με την συνδρομή του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) θα συνταχθεί οδηγός ετοιμότητας και ασφάλειας για το ευρύ κοινό, ο οποίος σε συνδυασμό με ασκήσεις ετοιμότητας στα σχολεία, θα συμβάλλει στην εμπέδωση βέλτιστων πρακτικών αντίδρασης έπειτα  από φυσικές καταστροφές.

 

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων- Περιφέρεια Ηπείρου

Ελένη Βήρου, +302651364202, [email protected], [email protected]

 

Περιφέρεια Απουλίας – Στέλεχος Επικοινωνίας Κοινής Γραμματείας

Carmela Sfregola +39 3493916007 [email protected]; [email protected]

—————————————————————————————————————————–
www.greece-italy.eu