Ολοκληρώθηκε η δημοπράτηση για το Πράσινο Σημείο του Δήμου Ν. Σκουφά

Δημοπρατήθηκε και αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για το «Πράσινο Σημείο» του δήμου μας με προϋπολογισμό 925.758,00.

 

 

Το έργο αφορά την κατασκευή των απαιτούμενων έργων υποδομής και την προμήθεια εξοπλισμού, για τη δημιουργία του Κεντρικού Πράσινου Σημείου του, όπως αυτό προβλέπεται από τον ΠΕΣΔΑ Ηπείρου.

 

 

 

Το Πράσινο Σημείο δυναμικότητας 727t/έτος, θα δημιουργηθεί σε τμήμα του οικοπέδου εμβαδού 9,2 στρεμμάτων του Δήμου Νικολάου Σκουφά και θα αποτελέσει τον κεντρικό οργανωμένο χώρο του δήμου για την χωριστή συλλογή και αποθήκευση διακριτών ρευμάτων αστικών αποβλήτων, με σκοπό την προώθηση προς προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή και ανακύκλωση.

 

 

 

Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει την κατασκευή όλων των απαιτούμενων έργων:

 

– των έργων διαμόρφωσης του γηπέδου όπου θα κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης,

 

– των έργων υποδομής (πύλη εισόδου-εξόδου-περίφραξη έργου, κτίριο εισόδου, στέγαστρο απόθεσης ανακυκλώσιμων μικρού μεγέθους

 

– χώρος διάθεσης αντικειμένων, δεξαμενή πλύσης-ύδρευσης-πυρόσβεσης, στεγανή Δεξαμενή Λυμάτων),

 

– των Η/Μ εγκαταστάσεων (εγκατάσταση ύδρευσης, αποχέτευσης λυμάτων, πυροπροστασίας, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, αντικεραυνική προστασία, θέρμανσης-εξαερισμού-κλιματισμού),

 

– των έργων διαχείρισης όμβριων υδάτων,

 

– των έργων φύτευσης και άρδευσης,

 

– των έργων εσωτερικής οδοποιίας,

 

– των έργων περιβαλλοντικής παρακολούθησης, και την προμήθεια του εξοπλισμού”

 

 

 

Πρόκειται για ένα έργο που θα διευκολύνει τους δημότες μας καθώς θα μπορούν να εναποθέτουν ογκώδη αντικείμενα, απόβλητα οικιακής προέλευσης όπως ηλεκτρικό ή ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, στρώματα αλλά και υπολείμματα από κλαδέματα.

Ταυτόχρονα, μειώνεται η παράνομη και ανεξέλεγκτη ρίψη τέτοιων αποβλήτων στη φύση κι έτσι κάνουμε ένα ακόμη βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.