Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των 15 αναπτυξιακών συνεδρίων που οργάνωσε η Κυβέρνηση σε συνεργασία με τις Περιφέρειες

Με το Περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο των Κυκλάδων ολοκληρώθηκε αυτήν την εβδομάδα ο κύκλος των 15 αναπτυξιακών συνεδρίων που οργάνωσε η Κυβέρνηση σε συνεργασία με τις Περιφέρειες.

Στα 15 περιφερειακά συνέδρια συμμετείχαν αθροιστικά 6.668 κοινωνικοί και παραγωγικοί φορείς, ενώ οι εργασίες τους  καλύφθηκαν από 750 τοπικά Μέσα ενημέρωσης, καθώς και διαδικτυακά Μέσα.

Κεντρικός στόχος των συνεδρίων ήταν, εκτός των άλλων, οι κοινωνικές δυνάμεις και οι παραγωγικοί φορείς να αποτελέσουν το βασικό πρωταγωνιστή στη νέα εποχή μιας δίκαιης ανάπτυξης.  Η κοινωνική διαβούλευση που διεξήχθη υπηρέτησε το στόχο αυτό και αποτέλεσε μια πρωτοφανή καινοτομία για τη χάραξη των δημόσιων και περιφερειακών πολιτικών.

Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί περαιτέρω, με τον έλεγχο της εφαρμογής των συμπερασμάτων, αλλά και με περαιτέρω τοπικές χωρικές εξειδικεύσεις.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις διεργασίες των συνεδρίων στο σχετικό κανάλι στο YouTube.