Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Ζίτσας

Με απόφαση του Δημάρχου Ζίτσας Μιχάλη Πλιάκου ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι με θητεία έως 31/10/2021.
Ως αντιδήμαρχοι ορίζονται οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι:
• ΡΑΡΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών
Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• ΣΦΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης.
• ΜΠΑΛΑΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος,
Αειφορίας και Αγροτικής και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
• ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Απασχόλησης.
• ΡΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού ,
Τουρισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.