Ο Δήμος Ιωαννιτών στο πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ»- Υποβολή αιτήσεων

Ο Δήμος Ιωαννιτών υλοποιεί το πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ», σε συνεργασία με  το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, οι όροι και προϋποθέσεις του οποίου καθορίζονται στην ΚΥΑ 24777/7-3-2023 (ΦΕΚ 1315/Β΄/7.3.2023).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεσπίστηκε με τον νόμο 5006/2022 «Σπίτι μου-Στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία και άλλες διατάξεις» και απευθύνεται σε νέους, ηλικίας 25-39 ετών, που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία.

Μέσω του προγράμματος, το Δημόσιο θα καλύψει για τρία χρόνια το κόστος μίσθωσης ιδιωτικών κατοικιών που είχαν διατεθεί για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ ΙΙ», το οποίο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες των παραπάνω κατοικιών μπορούν να αναζητήσουν την νέα πρόσκληση και την αίτηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ» στον ιστότοπο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, του ΟΠΕΚΑ και του Δήμου Ιωαννιτών.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι η 23η Οκτωβρίου 2023.

Ως αποδεικτικό της εμπρόθεσμης κατάθεσης λαμβάνεται η ημερομηνία πρωτοκόλλησης στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Ιωαννιτών (Κρυστάλλη 3, Τ.Κ. 45444, Ιωάννινα) ή η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή αποδεικτικού ταχυμεταφοράς ή η ημερομηνία αποστολής της αίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στο mail: [email protected]).

Πληροφορίες: Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ιωαννιτών

Αβέρωφ 6, Τ.Κ. 45221

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651361393 & 2651361379