Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.: “Έναρξη εγγραφών – επανεγγραφών στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το Σχολικό Έτος 2018-2019”

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης & Προσχολικής Αγωγής «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» σας ενημερώνει ότι οι εγγραφές και επανεγγραφές των βρεφών και νηπίων για το σχολικό έτος 2018-2019 αρχίζουν στις 10 Μαΐου 2018 και θα διαρκέσουν έως τις 31 Μαΐου 2018.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των εγγραφών & επανεγγραφών θα γίνονται δεκτά από 9:30 π.μ. έως 13:00 μ.μ. στους Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς στους οποίους ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τα γεωγραφικά όρια των Σταθμών τα οποία είναι αναρτημένα στο site του Ν.Π.Δ.Δ. του «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» καθώς και σε κάθε Βρεφονηπιακό – Παιδικό Σταθμό.

Για τις εγγραφές και επανεγγραφές ισχύουν τα εξής:

  1. Τα γεωγραφικά όρια που ισχύουν για κάθε Βρεφονηπιακό – Παιδικό Σταθμό θα τηρούνται απαράβατα.
  2. Εμπρόθεσμες αιτήσεις θα είναι όσες υποβληθούν από 10 Μαΐου 2018 μέχρι 31 Μαΐου 2018 και ώρες από 9:30 π.μ. έως 13:00 μ.μ.
  3. Τα πρώτα αποτελέσματα – πίνακες μοριοδότησης – θα ανακοινωθούν στις 15 Ιουνίου 2018.
  4. Οι ενστάσεις επί της μοριοδότησης, θα υποβάλλονται από 18 Ιουνίου έως και 22 Ιουνίου 2018.
  5. Το όριο ηλικίας των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς είναι από 18 μηνών έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο.
  6. Στα βρεφικά τμήματα θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από 18 μηνών έως 30 μηνών.
  7. Στα παιδικά τμήματα θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών (με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν αγωγή τουαλέτας) έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο.