Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.: Σεμινάριο για παππούδες και γιαγιάδες

Τo Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» σε συνεργασία με τη «Σχεδία», διοργανώνουν δωρεάν βιωματικό σεμινάριο με θέμα «Η συμμετοχή και ο ρόλος του παππού και της γιαγιάς στην ανατροφή των εγγονών τους ».
Όσα από τα μέλη των Κ.Α.Π.Η.
επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο, παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στους αρμόδιους υπαλλήλους των Κ.Α.Π.Η. έως και 29/02/2020.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στους χώρους των Κ.Α.Π.Η.
Ο πρώτος κύκλος του σεμιναρίου απευθύνεται σε παππούδες και γιαγιάδες , των οποίων τα εγγόνια είναι έως και 12 ετών.