Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων για την ολοκλήρωση του μεγάλου δακτυλίου

Αναφορικά  με το ανακύψαν τις τελευταίες ημέρες θέμα της ακύρωσης της υπ΄ αριθμ. 30073/2018 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που αφορά το έργο «Ολοκλήρωση μεγάλου δακτυλίου πόλη Ιωαννίνων (κόμβος Πανηπειρωτικού σταδίου-κόμβος Βογιάνου» του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας εκ μέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σας εκθέτουμε τα κάτωθι:

Καλούμε τη Δημοτική Αρχή και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς  να σταματήσουν να κατηγορούν τον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων που προσέφυγε μαζί με τον εκπρόσωπο της επιτροπής κατοίκων του αστικού οδικού άξονα Κενάν Μεσαρέ-Βογιάνου-Γεννηματά στον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος ζητώντας την ακύρωση της ως άνω ΑΕΠΟ.

Η απόφαση του Υπουργού δικαίωσε τον Σύλλογό μας  και έκρινε ότι παραβιάζεται η ισχύουσα νομοθεσία λόγω μη ολοκληρωμένης αξιολόγησης των επιπτώσεων του ενιαίου έργου συνεπεία της κατάτμησής του σε επιμέρους έργα, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη  την  υπ΄ αριθμ. πρωτ. 141726/28832/02.08.2016 έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη όπου αναφέρονται λεπτομερώς όλες οι παρανομίες και παρατυπίες της διοίκησης  για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Πρέπει επιτέλους ο Δήμος Ιωαννιτών και η Περιφέρεια Ηπείρου  να αναλογισθούν τις ευθύνες τους και να σταματήσουν να παρακάμπτουν τις εκ του νόμου προβλεπόμενες  διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης των πάσης φύσεως έργων ή να συντάσσουν πρόχειρες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Την αποκλειστική ευθύνη για την καθυστέρηση εκτέλεσης του εν λόγω  έργου φέρουν ο Δήμος Ιωαννιτών και η Περιφέρεια Ηπείρου διότι εάν εξαρχής είχε τηρηθεί η εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης ολόκληρου του οδικού άξονα Κενάν Μεσαρέ-Βογιάνου-Γεννηματά δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Καλό θα ήταν λοιπόν η παρούσα Δημοτική Αρχή να προχωρήσει άμεσα  την διαδικασία έκδοσης  Ενιαίας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

 

 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΖΩΛΑΣ