Πάργα: Αναβάθμιση για το δίκτυο ύδρευσης

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  Αλέξη Χαρίση, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 2018- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλε-ελέγχου/ τηλεχειρισμού για την αυτόματη διαχείριση και τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Πάργας του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού  892.116,76 ευρώ.

 

Το έργο είχε ενταχθεί αρχικά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και είχε δημοπρατηθεί στις 8.4.2014 αλλά ενώ είχε ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία, απεντάχθηκε με τη λήξη του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος. Μετά από συστηματική  προσπάθεια  του Δήμου Πάργας υποβλήθηκε εκ νέου αίτημα για χρηματοδότηση από το  εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο και έγινε αποδεκτό από  τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Αφορά στην  εγκατάσταση συστήματος τηλεχειρισμού, το οποίο θα διαχειρίζεται αυτόματα το δίκτυο ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας  Πάργας (Τοπικές Κοινότητες Πάργας, Ανθούσας και Αγιάς),  δηλαδή   θα διαχειρίζεται τη λειτουργία των υδρογεωτρήσεων, των δεξαμενών, των αντλιοστασίων και θα  ελέγχει τις διαρροές του εξωτερικού και του εσωτερικού υδραγωγείου  καθώς και την απολύμανση του πόσιμου νερού.

Με τον τρόπο αυτό, θα προκύψει εξοικονόμηση πόσιμου νερού στην τουριστική περιοχή της Δ. Ε. Πάργας, όπου τους καλοκαιρινούς μήνες πενταπλασιάζεται  ο πληθυσμός, θα βελτιωθεί η  προστασία της δημόσιας υγείας, θα καταγραφούν  και θα συγκεντρωθούν σε βάση δεδομένων όλα τα στοιχεία που αφορούν τις παραμέτρους λειτουργίας του υδραγωγείου, θα  εξορθολογισθεί  το κόστος συντήρησης και θα αναβαθμιστούν οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  προς τους πολίτες μέσω της αυτόματης και  έγκαιρης  ενημέρωσης του Δήμου Πάργας για τις βλάβες στη λειτουργία  του δικτύου.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Πάργας κ. Αντώνης Νάστας, ανέφερε τα εξής:

«Καταφέραμε και εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση για  να υλοποιηθεί  ένα σημαντικό και καινοτόμο έργο, το οποίο χωρίς λόγο  είχε απενταχθεί  το 2016 χωρίς από το προηγούμενο ΕΣΠΑ.  Το νέο σύστημα τηλε-διαχείρισης θα εγκατασταθεί  στη  Δημοτική Ενότητα Πάργας,  που αποτελεί  μία από τις πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες τουριστικές περιοχές της πατρίδας μας.

Με τη σωστή διαχείριση του πόσιμου νερού, και προβλήματα στην υδροδότηση δεν θα υπάρχουν πλέον αλλά και η ποιότητα του νερού θα διασφαλίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα  για την κατανόηση και τη συμβολή τους, τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση και τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Πρέβεζας Κώστα Μπάρκα».