Παιδικοί Σταθμοί: Στον «αέρα» τα προσωρινά αποτελέσματα -Πόσο θα διαρκέσουν οι ενστάσεις

Στη διάθεση των δυνητικά ωφελούμενων γονέων βρίσκονται τα προσωρινά αποτελέσματα για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς τα οποία μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να δει μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ, δηλαδή eetaa.gr.

Όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr θα υπάρξει προθεσμία τριών ημερών για την υποβολή ενστάσεων και έως τις 29 Ιουλίου, δηλαδή έως την επόμενη Κυριακή, αναμένεται να εκδοθούν τα τελικά αποτελέσματα και να δοθούν στους ωφελούμενους γονείς τα voucher.

Μετά την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων θα γίνει ουσιαστικά και η πρώτη επιλογή των δικαιούχων και ο μεγαλύτερος αριθμός των παιδιών θα πάρει τα voucher, ενώ όσα voucher δεν θα μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν οι γονείς, θα κατανεμηθούν τέλος Σεπτεμβρίου στα επόμενα παιδιά.

Οι αιτούντες μπορούν να δουν την κατάσταση της αίτησής τους – προσωρινά αποτελέσματα – σε ειδική εφαρμογή, που βρίσκεται από σήμερα στον «αέρα» (κάντε κλικ ΕΔΩ).

Η εφαρμογή απαιτεί την εισαγωγή του ΑΦΜ της/του ενδιαφερόμενης/ου και του προσωπικού κωδικού πρόσβασης , τον οποίο γνωρίζει μόνον η ίδια και απαιτείται κάθε φορά που η μητέρα επιθυμεί να κάνει εισαγωγή στο πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να αντλήσει τα προσωπικά της στοιχεία.

Παράλληλα οι αιτούντες με τη χρήση του προσωπικού τους κωδικού μπορούν να δουν τα αποτελέσματα και από τους Προσωρινούς Πίνακες πλήρων και ελλιπών φακέλων δικαιολογητικών, που έχουν αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ : ( www.eetaa.gr , paidikoi.eetaa.gr) (δείτε τους πίνακες κάνοντας κλικ ΕΔΩ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  (έντυπο ένστασης ΕΔΩ):

Ενστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων μπορούν να υποβληθούν από τις/τους αιτούσες/αιτούντες εγγράφως, στους αριθμούς FAX των κατά τόπους γραφείων της ΕΕΤΑΑ, ή ηλεκτρονικά μέσω E-MAIL στην διεύθυνση : [email protected] με σκαναρισμένα έγγραφα σε μορφή pdf (σημειώνουμε ότι καμία άλλη μορφή αρχείουσημειώνουμε ότι καμία άλλη μορφή αρχείου δεν γίνεται αποδεκτή και η ένσταση δεν εξετάζεται) εντός των προβλεπόμενων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της ανάρτησης των Προσωρινών Πινάκων (σημειώνουμε ότι καμία άλλη μορφή αρχείου22/7/2018) και σύμφωνα με το Υπόδειγμα : «Έντυπο Υποβολής Ένστασης Αιτούντος/Αιτούσας» που έχει συμπεριληφθεί στην Πρόσκληση ως Παράρτημα.
Α/Α ΓΡΑΦΕΙΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1 ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ : Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436 Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο : 2105214600 ή 21313600 – Φαξ : 210-5214734 – 210-5214666 210-5214733 miteresenstaseis @ eetaa . gr ( Γραφείο Αθηνών)
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : Τσιμισκή 27 – Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκη – Τηλεφωνικό Κέντρο/Φαξ :2310-544731, 2310-544714 sal ο nikienstaseis @ eetaa . gr (σημειώνουμε ότι καμία άλλη μορφή αρχείουΓραφείο Κεντρικής Μακεδονίας)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ : Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος – Τ.Κ. 41222 Λάρισα – Τηλεφωνικό Κέντρο/Φαξ : 2410-579621 larisaenstaseis @ eetaa . gr ( Γραφείο Θεσσαλίας)
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Σε περίπτωση υποβολής ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (σημειώνουμε ότι καμία άλλη μορφή αρχείουcourier), η ένσταση υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019» και θα πρέπει να έχει παραδοθεί στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε. έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων δηλαδή την 25/7/2018.
Από τις ενστάσεις που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την 25/7/2018.
Ενστάσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (σημειώνουμε ότι καμία άλλη μορφή αρχείουΕ.Ε.Ε.). Στο έντυπο της ένστασης θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση και να συνοδεύεται από το απαιτούμενο δικαιολογητικό. Ενστάσεις ασαφείς ή δικαιολογητικά χωρίς έντυπο ένστασης, δεν θα γίνονται αποδεκτά.
Οριστικά Αποτελέσματα Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, καταρτίζονται οι οριστικοί Πίνακες κατάταξης των ωφελουμένων ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα και αναρτώνται στο site της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις 29/7/2018.