Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Δείτε τους υποψήφιους ενόψει των Πρυτανικών εκλογών

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανακηρύσσονται:

α) υποψήφιοι για το αξίωμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας, οι κ.κ.:

 1. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Καθηγητής του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών,
 2. Ιωάννης Γεωργίου, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
 3. Γεώργιος Θυφρονίτης, Καθηγητής του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας,

β) υποψήφιοι για το αξίωμα του Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας, οι κ.κ.:

 1. Σπυρίδων Γεωργάτος, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
 2. Νικόλαος Ζαφειρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής
 3. Αικατερίνη Λιάμπη, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
 4. Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής,
 5. Σταύρος Νικολόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής
 6. Χριστόφορος Νίκου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής
 7. Πολυξένη Παγγέ, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής,
 8. Μηνάς Πασχόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας,
 9. Κωνσταντίνος Σκομπρίδης, Καθηγητής του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 6 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, στις 7 Ιουνίου 2018, κατά τις ώρες 09.00-17.00.

Τόπος ψηφοφορίας:

 1. Ομάδα Α΄ εκλεκτόρων (σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης «Δημήτρης Χατζής», (σύμφωνα με τον εκλογικό κατάλογο κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά):
  -1ο εκλογικό Τμήμα (Α έως Κ)
  -2ο εκλογικό Τμήμα (Λ έως Ω)
 2. Ομάδα Β΄ εκλεκτόρων (το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.,  Ε.Τ.Ε.Π. και το Διοικητικό Προσωπικό, μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) στην Αίθουσα στο ισόγειο του Μεταβατικού Κτιρίου, στο διάδρομο δίπλα από το  κυλικείο (Β 107, Β 108), (σύμφωνα με τον εκλογικό κατάλογο κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά)
  -1ο εκλογικό Τμήμα (Β 107: Α έως Κ)
  -2ο εκλογικό Τμήμα (Β 108: Λ έως Ω)