Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων: Τέστ ταυτοποίησης του Covid-19 και νέα μέτρα

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ó?????????????

Από τη Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι τροποποιούνται οι κάτωθι λειτουργίες του Νοσοκομείου:
1. Αναστέλλονται όλα τα Τακτικά Χειρουργεία μέχρι νεωτέρας. Θα εκτελούνται μόνο τα Έκτακτα και Επείγοντα Περιστατικά. Συστάθηκε Ειδική Επιστημονική Επιτροπή η οποία θα αξιολογεί την αναγκαιότητα εκτέλεσης κρίσιμων χειρουργείων.
2. Αναστέλλεται η λειτουργία των Απογευματινών Ιατρείων. Επιτρέπεται η λειτουργία σε απογευματινή βάση αποκλειστικά και μόνο για ..
ογκολογικά περιστατικά. Οι ογκολογικοί ασθενείς θα πρέπει να επικοινωνούν για την εξυπηρέτησή τους με τα αντίστοιχα ιατρεία και εργαστήρια.
3. Δεν επιτρέπεται το Επισκεπτήριο για όλο το 24ωρο. Επιτρέπεται η παρουσία ενός
και μόνο συνοδού, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
4. Συστήνεται στους Πολίτες να επανεξετάσουν την αναγκαιότητα επίσκεψής τους
στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου μας.
5. Τις επόμενες ημέρες θα τεθεί σε λειτουργία, από το Μικροβιολογικό Εργαστήριο
του Νοσοκομείου μας, η εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων για ταυτοποίηση του Covid-19. Για το σκοπό αυτό αλλά και για άλλες επείγουσες ανάγκες των Μονάδων Νοσηλείας για Covid-19, διατέθηκε το ποσό των 196.000 € από την Περιφέρεια Ηπείρου, την οποία και ευχαριστούμε για την άμεση
ανταπόκρισή της.