Παράταση των μέτρων περιορισμού του κορονοϊού στα Ελληνοαλβανικά σύνορα

Την παράταση των περιοριστικών μέτρων στα ελληνοαλβανικά σύνορα, στους Μεθοριακούς Σταθμούς της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής αποφάσισε η Κυβέρνηση.
Τα μέτρα παρατείνονται μέχρι τις 12 Οκτωβρίου, ενώ στην Ήπειρο θα εξακολουθήσουν να παραμένουν κλειστά τα τελωνεία στο Μαυρομάτι και τη Μέρτζιανη.

Συγκεκριμένα ορίζεται κατ’ οίκον προσωρινός περιορισμός για επτά (7) ημέρες από την άφιξή τους, των προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής μέσω χερσαίων συνδέσεων.
Ωστόσο, με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι:
1. Οι εργαζόμενοι στις διεθνείς υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, οφείλουν μετά από την είσοδό τους στη Χώρα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, είτε να διέλθουν αυτής είτε να κατευθυνθούν στον προορισμό τους και στη συνέχεια να τεθούν σε προσωρινό περιορισμό για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών.
2. Σε περίπτωση υποχρέωσης των εργαζομένων της παρ. 1 (δηλαδή των εισερχόμενων από Κακαβιά ή Κρυσταλλοπηγή) εκτέλεσης νέου διεθνούς δρομολογίου εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο περιορισμός (της 7ήμερης καραντίνας) αίρεται.

Βασιλική Γκόρου