Παράταση υποβολής δικαιολογητικών για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλέιο του Δήμου Ν. Σκουφά

Το ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ICSD στο πλαίσιο συνεργασίας με το
Δήμο Νικολάου Σκουφά υλοποιεί την πράξη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών στο
Δήμο Νικολάου Σκουφά» η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με
στόχο την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για μεγάλο
μέρος του πληθυσμού Δήμου Νικολάου Σκουφά που έχει πληγεί από την οικονομική
κρίση. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους δημότες του Δήμου Νικολάου Σκουφά πως
παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών ένταξης νέων ωφελούμενων
στη δομή έως και την Τετάρτη 10/10/2018.

Όλοι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσέλθουν είτε στα κατά τόπους ΚΕΠ, είτε
στο Κέντρο Κοινότητας στον Άγιο Δημήτριο ή στο ισόγειο κατάστημα στο Νεοχώρι του
Δήμου Νικολάου Σκουφά καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, και ώρες 09:00-14:00
όπου θα υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους στο εν λόγω έργο προσκομίζοντας
τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΤ
2. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017)
3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ