Παράταση φορολογικών δηλώσεων 2016 μέχρι 15 Ιουλίου

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων μέχρι την 15η Ιουλίου, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να δωθεί επιπλέον χρόνος πέραν της ημερομηνίας αυτής.