Παρέμβαση Περιφερειάρχη για αποζημίωση των ζημιών από τις καιρικές συνθήκες

Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο ότι έχει στείλει ήδη δύο έγγραφα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον ΕΛΓΑ (28 Ιουνίου το πρώτο, 3 Ιουλίου το δεύτερο) με αναφορές στις μεγάλες καταστροφές που έχουν υποστεί οι αγροτικές καλλιέργειες στην Ήπειρο από τις συνεχείς βροχοπτώσεις.

Στο πρώτο έγγραφο γινόταν αναφορά σε καταστροφές που έχουν υποστεί η παραγωγή ακτινιδίων στην Άρτα, η παραγωγή πατάτας στη Χρυσοβίτσας, ως και η παραγωγή (συλλογή) μηδικής στις περιοχές Κόνιτσας, Ιωαννίνων, Παρακαλάμου κ.α., τ κηπευτικά, αλλά και αμπελώνες.

Το δεύτερο έγγραφο αναφέρονταν αποκλειστικά στις ζημιές που έχουν υποστεί από περονόσπορο οι αμπελοκαλλιέργειες, ζητώντας από τον Υπουργό να αποζημιωθούν οι καλλιεργητές από το Πρόγραμμα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΕΑ) οριζόντια και χωρίς αποκλεισμούς.