Παρασκευή συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης-Δείτε τα θέματα

Την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 και ώρα 12.00 μ.  συνεδριάζει η  Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

Επικύρωση αποφάσεων 2ου /2017 Πρακτικού της Συνεδριάσεων της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

 • Επικαιροποίηση της έγκρισης συμμετοχής της Π.Ε. Θεσπρωτίας στο έργο με το ακρωνύμιοVERITYπρογράμματος INTERREG IVA GREECE – Italy 2014-2020, καθώς και την έγκριση ορισμού του κ. Θωμά Πιτούλη Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας ως υπεύθυνου του προγράμματος.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς ( Γλυκή – Γαρδίκι) Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος Q=1.240 m3/h – Hm=40 και υλικών Υψηλής Τάσης» προϋπολογισμού 12.734,00 Ευρώ € (με ΦΠΑ) και ορισμό (2) δύο εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
 • 1ηΤροποποίηση της από 01-11-2016 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού /Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου: «Διοργάνωση επιστημονικής συνάντησης με θέμα “Δωδώνη.Οι ερωτήσεις των χρησμών στο Μουσείο Ακρόπολις”», ως προς την αλλαγή υπολόγου πληρωμής.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων & Αθλητισμού και του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου: «Ανασκαφικές έρευνες στο Τ.Δ. Εξοχής Δήμου Κόνιτσας» προϋπολογισμού 96.000,00 Ευρώ € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ελληνικό» προϋπολογισμού 80.000,00 Ευρώ € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας – Συντήρηση στερέωση αγιογραφιών και τέμπλου» προϋπολογισμού 400.000,00 Ευρώ € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Καρυών » προϋπολογισμού 25.000,00 Ευρώ € (με ΦΠΑ) και ορισμό (2) δύο εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Μηνά Δικόρφου» προϋπολογισμού 25.000,00 Ευρώ € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και της Ιεράς Μητρόπολης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης, για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Δολιανών» προϋπολογισμού 100.000,00 Ευρώ € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Κόνιτσας» προϋπολογισμού 100.000,00 Ευρώ € (με ΦΠΑ) και ορισμό (2) δύο εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ιωαννιτών και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος: «Συντήρηση ατμοσφαιρικού και μετεωρολογικών σταθμών Περιφέρειας Ηπείρου» για το έτος 2017, προϋπολογισμού 25.000,00 Ευρώ € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

 

 • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. για το έργο (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η): «Τροποποίηση ΑΕΠΟ πτηνοτροφικής μονάδας, αύξηση δυναμικότητας από 10.000 πτηνά πάχυνσης σε 28.000 πτηνά, εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην Τ.Κ. Ροδοτοπίου, του Δ. Ζίτσας, Π. Ε. Ιωαννίνων. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κ.Θωμάς Ευαγγέλου.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (έργο υποκατηγορίας Α2, ομάδα 10η, α/α 5) από καύση βιομάζας (βιοέλαια- βιορευστά), ισχύος 0,5 MW, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΠΟΓΚΑ» αρ. τεμ. 308  του Δ. Σουλίου, Π. Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΣΕΡΙΦΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ – ΛΕΚΚΑΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ε.Ε.» με δ.τ. «GREEN POWER THESPROTIA E.E.»(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Ε.) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορία Α2, α/α 19): «Ανάπλαση του Νταμαριού Πέτα, Δήμου Νικολάου Σκουφά, Π.Ε. Άρτας».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Δήμος Νικολάου Σκουφά.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ (υποκατηγορία Α2, ομάδα 6η, α/α 5) για τη λειτουργία υφιστάμενης τουριστικής κατασκήνωσης με τίτλο «ENJOY LICHNOSBAY VILLAGE HOTEL AND APARTMENTS», δυναμικότητας 450 ατόμων (120 θέσεις,22 οικίσκοι), εγκατεστημένο στη θέση «Λύχνος» του Δ. Πάργας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ENJOY LICHNOSBAY VILLAGE HOTEL AND APARTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 4η, α/α 11): «Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου, ισχύος 0,5 MW, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Στρογγυλός», της Δ.Ε. Πασσαρώνος, του Δ. Ζίτσας. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).