Παρασκευή συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου

Την Παρασκευή  (9) του μηνός Δεκεμβρίου έτους  2016,   και ώρα 14.30, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

  1. Επικύρωση των αποφάσεων – πρακτικού της αριθμ. 8/11-112016 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

 

  1. Έγκριση για την υποβολή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 3878/16-11-2016 πρότασης στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου»

(εισήγηση:  η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.)

 

  1. Συγκρότηση του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Ηπείρου

(εισήγηση: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, κα Καλογιάννη)

 

Ειδική Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου

για την ψήφιση του Προϋπολογισμού

 

Την Παρασκευή εννέα  του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2016,  και ώρα 15.15, θα πραγματοποιηθεί ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

 

«Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ- Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2017  της Περιφέρειας Ηπείρου »

(εισήγηση: Δ/νση Οικονομικού)