Παρασκεύη η συναδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουλίου- Τα θέματα

H συναδρίαση θα γίνει την 16η  Νοεμβρίου   2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18:00 με θέματα ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Λήψη απόφασης για στήριξη των εργαζομένων του βοήθεια στο σπίτι και την μετατροπή αυτών σε Αορίστου χρόνου.Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση  διεξαγωγής  Δημοτικού Συμβουλίου εφήβων, Δήμου Σουλίου.Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δημητρίου Δημήτριος
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση σχεδίου Μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Σουλίου και του ΟΑΕΔ, με σκοπό τη λειτουργία πλήρους προγράμματος στο Δήμο μας με αντικείμενο τα αρωματικά φυτά @ αργυροχρυσοχοΐα.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης
ΘΕΜΑ 4o: Λειτουργία Συνδέσμου Διαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου ( Ν. 4555/2018).Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 5o: Αποδοχή Επιχορηγήσεων – Τροποποίηση   Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης
ΘΕΜΑ 6o Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους  2018.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης
ΘΕΜΑ 7o: Σύσταση επιτροπής του άρθρου 186 του Δ.Κ.Κ για την εκτίμηση των εκποιούμενων ή εκμισθωμένων ακινήτων του Δήμου.Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση συμμετοχής στο 10ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & προϊόντων Μέλισσας.Εισηγητής: Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος, κ. Ντούκα Βασιλική.
ΘΕΜΑ 9o Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππάς Παναγιώτης
ΘΕΜΑ 10o Ορισμός υπαλλήλου και εξουσιοδότηση αυτού για την κίνηση λογαριασμών του Δήμου Σουλίου.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππάς Παναγιώτης
ΘΕΜΑ 11o: Αποδοχή ένταξης του έργου με τίτλο: « Βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας Δήμου Σουλίου», στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής υπηρεσιών.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος
ΘΕΜΑ 13o: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ*.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος
ΘΕΜΑ 14o: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: *ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:* ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ *.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος