Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις ΤΟΜΥ

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη για την λειτουργία των ΤΟΜΥ έως και την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 και ώρα 13.00 ανακοινώνει το υπουργείο Υγειας.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στον προκαθορισμένο διαδικτυακό τόπο tomy.moh.gov.gr.