Περιφέρεια: Έργα ύδρευσης, βελτίωσης αγροτικών- αθλητικών υποδομών και συντηρήσεων σε συνεργασία με Δήμους και άλλους φορείς

Έργα αποκατάστασης δικτύων ύδρευσης στα παράλια της Πρέβεζας, αποκατάστασης δικτύων ΤΟΕΒ, βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων, συντήρησης του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας κ.ά. προωθούνται μέσω προγραμματικών συμβάσεων που θα υπογράψει η Περιφέρεια Ηπείρου με Δήμους, ΤΟΕΒ και άλλους κατά περίπτωση φορείς.

 

Τις αποφάσεις για τη σύναψη των προγραμματικών συμβάσεων έλαβε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, η οποία συνεδρίασε με την Προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη κ. Τ. Καλογιάννη.

 

Αναλυτικά:

 

Προγραμματικές με Δήμο Πρέβεζας

 

Με το Δήμο Πρέβεζας θα συναφθούν προγραμματικές συμβάσεις για τα εξής έργα:

 1. «Άμεση αποκατάσταση λειτουργίας δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Βράχου», προϋπολογισμού 111.600 ευρώ
 2. «Διάνοιξη – κατασκευή οδού στο Δ.Δ. Καμαρίνας», προϋπολογισμού 21.000 ευρώ
 3. «Επισκευή κτιρίου στέγασης χορωδίας Πρέβεζας», προϋπολογισμού 8.000 ευρώ
 4. «Επισκευή –συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 8.000 ευρώ
 5. «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Δ.Δ. Μιχαλιτσίου», προϋπολογισμού 12.000 ευρώ

 

Προγραμματικές με Δήμο Πάργας

 

Με το Δήμο Πάργας θα συναφθούν προγραμματικές συμβάσεις για τα έργα:

 

 1. «Άμεση αποκατάσταση λειτουργίας δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Αμμουδιάς», προϋπολογισμού 190.000 ευρώ
 2. «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης για τις ανάγκες των κτηνοτροφικών μονάδων στην Τ.Κ. Κυψέλης του Δ. Πάργας», προϋπολογισμού 14.844 ευρώ

 

Προγραμματική με Δήμο Πωγωνίου

 

Με το Δήμο Πωγωνίου θα συναφθεί Προγραμματική Σύμβαση για την «Παροχή Υπηρεσιών για την σύνταξη Κανονισμού Περιβαλλοντικής διαχείρισης του Βιολογικού στο έργο «Αποχέτευση ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού 17.000 ευρώ.

 

Προγραμματική με το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων

 

Με το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων θα συναφθεί Προγραμματική Σύμβαση για την προμήθεια υλικών αντιμετώπισης προβλημάτων ύδρευσης στα όρια του, προϋπολογισμού 24.800 ευρώ.

 

Προγραμματικές με ΤΟΕΒ για αποκατάσταση αντλιοστασίων

 

Εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τους ΤΟΕΒ για τα εξής έργα:

 1. Με τον ΤΟΕΒ Λάμαρης για την: «Προμήθεια ηλεκτροκινητήρα 250 KW/1450RPM και ομαλού εκκινητή 250KW αντλιοστασίου άρδευσης ΑΡΙ Υψηλής ζώνης», προϋπολογισμού 24.800 ευρώ
 2. Με τον ΤΟΕΒ Αχέροντα για την  «Αντικατάσταση πίνακα Μέσης Τάσης αντλιοστασίου άρδευσης Βαλανιδορράχης», προϋπολογισμού 24.800 ευρώ
 3. Με τον ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου για το έργο:  «Αποκατάσταση λειτουργικότητας αρδευτικής διώρυγας ΒΔ21- Κεντρικό Κιρκιζάτων του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου », προϋπολογισμού 110.000 ευρώ

 

Προγραμματικές για αθλητικές εγκαταστάσεις

 

Με το ΠΕΑΚΙ θα συναφθούν προγραμματικές συμβάσεις για τα έργα:

 

 1. Αποκατάσταση λεμβαρχείου και λοιπών εγκαταστάσεων στην περιοχή του ΕΑΝΚΙ προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διοργάνωση Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Εφήβων- Νεανίδων 2019.
 2. «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση στεγάστρου στο Εθνικό Στάδιο “ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ”», προϋπολογισμού 24.800 ευρώ
 3.  «Προμήθεια ασφάλτου για την αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου στο ΕΑΝΚΙ», προϋπολογισμού 24.800 ευρώ

 

Επίσης με τον Αθλητικό Όμιλο Μπούντο θα υπογραφεί προγραμματική σύμβαση για την  «Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού για την λειτουργία των σκοπευτηρίων του Αθλητικού Ομίλου Μπούντο (BUDO) στο στρατόπεδο Κατσιμήτρου», προϋπολογισμού 29.000  ευρώ, προκειμένου να είναι δυνατή η διοργάνωση διεθνών σκοπευτικών αγώνων

 

Με Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων

Προγραμματική σύμβαση θα υπογραφεί με την Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση –αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Αλεποχώρι Μπότσαρη», προϋπολογισμού 37.000 ευρώ.

 

Με Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών

 

Εργασίες συντήρησης και πιστοποίησης στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, ύψους 88.500 ευρώ θα εκτελεστούν από την Περιφέρεια, μέσω προγραμματικής σύμβασης που θα υπογραφεί με το Νοσοκομείο Φιλιατών, για την οποία έλαβε επίσης απόφαση σήμερα η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.

 

Γνωμοδοτήσεις


Η Επιτροπή επίσης γνωμοδότησε θετικά επί  της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του: «Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (ΕL09)»  και για άλλες Μ.Π.Ε. που αφορούν πτηνοτροφικές μονάδες και εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακής μονάδας στην Πέρδικα Θεσπρωτίας.