Πλατανούσα: Απαρχαιωμένο το δίκτυο ύδρευσης

Του Κώστα Μπατσή

Έχουν περάσει πολλά, πάρα πολλά χρόνια από τότε που οι πρόγονοί μας, αλλά και αρκετοί σύγχρονοί μας, «παρόπλισαν» τις βαρέλες με τις οποίες κουβαλούσαν νερό στα σπίτια τους για να καλύψουν τις ημερήσιες ανάγκες τους για πόσιμο και μαγείρεμα.
Η αναγκαιότητα όμως να επαναληφθούν παρόμοιες σκηνές μεταφοράς νερού με τον πανάρχαιο τρόπο, με γυναίκες να γεμίζουν τις βαρέλες και τα σταμνάκια τους από πετρόκτιστες βρύσες και κρουσταλλένιες πηγές παραμονεύει ανά πάσα στιγμή στο χωριό μας, Πλατανούσα Ιωαννίνων, αλλά και σε πολλές άλλες ορεινές περιοχές του Ξηροβουνίου και του Δήμου μας Βορείων Τζουμέρκων.
Η επισήμανση αυτή πηγάζει από το γεγονός πως το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης του χωριού μας είναι απαρχαιωμένο, μετρώντας σχεδόν μισό αιώνα λειτουργίας. Συνεπακόλουθο της ηλικίας του είναι οι φυσιολογικές φθορές που προέρχονται εξ΄αυτής, αλλά και από τη σύνθεση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, τα οποία πιθανόν να εγκυμονούν κινδύνους στην υγεία των υδροδοτουμένων κατοίκων.
Η αναπαλαίωση-αντικατάσταση του παρόντος δικτύου ύδρευσης με νέα και ακίνδυνα υλικά, καθώς και η νέα χαρτογράφησή του καθίσταται αναγκαία και επιβεβλημένη για να μη βρεθούν προ απρόβλεπτων καταστάσεων οι υδροδοτούμενοι.
Προβλήματα στην απρόσκοπτη παροχή ύδρευσης υπάρχουν βεβαίως και σήμερα αλλά αντιμετωπίζονται περιστασιακά στο μέτρο του εφικτού. Ένα από αυτά είναι και ο εντοπισμός σημείων διαρροών νερού σε περιπτώσεις διαπίστωσης αυτών. Κι αυτό συμβαίνει επειδή οι σωληνώσεις ροής του νερού διέρχονται από χωράφια και μονοπάτια που έχουν λογκιάσει και είναι απροσπέλαστα λόγω εγκατάλειψής των. Αποτέλεσμα είναι ο υδραυλικός να ψάχνει επί μέρες για τον εντοπισμό τους για να επιδιορθώσει τις ζημιές.
Από τα περιγραφόμενα και τεκμηριωμένα αναγραφόμενα πηγάζει η ανάγκη εκπόνησης μελέτης αντικατάστασης του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης όχι μόνο του Δημοτικού Διαμερίσματος Πλατανούσας, αλλά ίσως του συνόλου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Και η πραγματοποίηση αυτού του σημαντικού έργου μπορεί να γίνει εφικτή με την ένταξή του σε κάποιο πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου και συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από την πλευρά μας πιστεύουμε πως το θέμα θα αντιμετωπισθεί με τη δέουσα προσοχή και σημασία από τη χρηστή διοίκηση της περιοχής μας και τους αρμόδιους άρχοντες και υπηρεσίες του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και της Περιφέρειας Ηπείρου, δίνοντας λύση σε ένα πρόβλημα που μπορεί να ενσκήψει ανά πάσα στιγμή με απρόβλεπτα και δυσμενή αποτελέσματα. Άλλωστε το ενδιαφέρον για τους τομείς ευθύνες τους στην περιοχή το έχουν δείξει μέχρις σήμερα και το έχουν αποδείξει με τα πάμπολλα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί στην Πλατανούσα και στην ευρύτερη περιοχή και με αυτά που βρίσκονται εν εξελίξει.