Ποιοί εκλέγονται στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

Τα μέλη του νέου Δ.Σ. της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, ανέδειξαν οι μέτοχοί της στην χθεσινή εκλογική διαδικασία η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, παρά τις δύσκολες συνθήκες λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας και των προβλήμάτων που προκάλεσε, ψήφισαν 2.010 μέλη.

Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία εξέλεξαν το νέο Δ.Σ. το οποίο απαρτίζεται απο τους εξής:

Κατά σειρά επιτυχίας:

– Ζωνίδης Κωνσταντίνος
– Χήτας Παύλος
– Παπαδογιάννης Χρήστος
– Κυριάκης Σπύρος
– Πανταζής Αλέξανδρος.
Αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης, εκλέγονται οι:

– Κολιός Βασίλειος
– Γιαννάκης Γιώργος
– Τσιμπίκης Κωνσταντίνος
– Μπαράτσας Κωνσταντίνος
– Γκόντας Ιωάννης

Για τη θέση του  εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται ο κ. Βασίλης Τσουκανέλης.