Ποιοι εξαιρούνται από τις πληρωμές με πλαστικό χρήμα

Σε αλλαγές της τελευταίας στιγμής στις διατάξεις για το πλαστικό χρήμα και την οικειοθελή αποκάλυψη η οποία δεν αφορά μόνο αδήλωτα εισοδήματα αλλά φορολογητέα ύλη παρελθόντων ετών και ουσιαστικά πρόκειται για νέου τύπου περαίωση προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα με τροπολογίες στο νομοσχέδιο:

  • Η οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων αντικαθίστανται με τις λέξεις «Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών». Επίσης η καταβολή της οφειλής για όσους υπαχθούν στη ρύθμιση γίνεται εφάπαξ εντός 30 ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου, του τέλους ή της εισφοράς ενώ ο οφειλέτης μπορεί να υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών μέχρι την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής.
  • Αφορολόγητο με πλαστικό χρήμα. Εξαιρούνται οι φορολογούμενοι άνω των 70 ετών και τα άτομα με αναπηρία από 80% και άνω και όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση που φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή υπηρεσία και συντάξεις.
  • Στις πληρωμές με πλαστικό χρήμα που εξασφαλίζουν την έκπτωση φόρου περιλαμβάνονται και οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ε.Ο.Χ.
  • Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι εξαιρούμενες δαπάνες και άλλες κατηγορίες φορολογούμενων που εξαιρούνται από την υποχρέωση πραγματοποίησης των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
  • Επιπλέον κίνητρα θα δοθούν στους φορολογούμενους που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα ποσοστά ελάχιστης δαπάνης με πλαστικό χρήμα.