Πράμαντα: Στο επίκεντρο του 1ου Summer School, «Ο κύκλος της ζωής του φαρμάκου»

Το 1ο Summer School υπό τον τίτλο: «Ο κύκλος της ζωής του φαρμάκου», διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών (Π.Ε.Φ.) σε έναν χαρισματικό τόπο, τα Πράμαντα Ιωαννίνων.

Στόχος της πρώτης αυτής διοργάνωσης που στοχεύει στο να καταστεί θεσμός, είναι να προάγει την τρέχουσα γνώση και έρευνα σχετικά με το φάρμακο, καθώς και να αναδείξει τη σύνδεση της Ηπείρου με την ιστορία και την εξέλιξη του.

Για το σκοπό αυτό, επιλέχθηκαν ως τόπος διεξαγωγής τα Πράμαντα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, με το άγριο και επιβλητικό φυσικό τοπίο.

H πλειονότητα των παρουσιάσεων αφορά σε θέματα πολύ καινοτόμα, όπως:  φαρμακευτικά φυτά της Ηπείρου, καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης, γενόσημα φάρμακα, καλλυντικά προιόντα και προιόντα φαρμακείου κ.α..

Αυτή η καινοτόμος θεματολογία, συνδυάζεται με το υψηλό επίπεδο των ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με σκοπό να διασφαλίσει την επιτυχία του επιστημονικού προγράμματος.

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών, αποτελεί το επιστημονικό και εργατικό σωματείο των φαρμακοποιών που δεν είναι κάτοχοι φαρμακείου, δηλαδή εκπροσωπεί φαρμακοποιούς που εργάζονται στην φαρμακευτική βιομηχανία, στους κρατικούς οργανισμούς (ΕΟΦ, ΕΟΠΥΥ), στα φαρμακεία, τις φαρμακαποθήκες αλλά και τις ιδιωτικές κλινικές.

 

Για τη συμμετοχή στο Summer School, απαιτείται προεγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.e-myrtaly.gr/gr/sumpef2024

 

Δείτε το επιστημονικό πρόγραμμα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://myrtalycongress.gr/wpcontent/uploads/2024/07/Summer_school_ScientificProgram.pdf