«Πράσινο Σημείο» δημιουργεί ο Δήμος Αρταίων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αρταίων, ολοκληρώθηκε η μελέτη για την κατασκευή του «Πράσινου Σημείου», μιας παρέμβασης με πολλαπλούς στόχους που θα αναβαθμίσει περιβαλλοντικά το Δήμο.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης που εκπονήθηκε με ίδιους πόρους ανέρχεται στις 45 χιλιάδες ευρώ, ο αντίστοιχος για την κατασκευή του έργου στις 537 χιλιάδες και η προμήθεια εξοπλισμού στις 653 χιλιάδες ευρώ.

Για την χρηματοδότησή του πρόκειται να υποβληθεί σχετική πρόταση για ένταξη στο ΕΣΠΑ, σε αναμενόμενη πρόσκληση της Περιφέρειας Ηπείρου.