Πράσινο φως για την αποκατάσταση Ιερών Ναών

Φωτό αρχείου

Tην υπογραφή νέων προγραμματικών συμβάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου με το Υπουργείο Πολιτισμού και με τις κατά τόπους Ιερές Μητροπόλεις για την αποκατάσταση Ιερών Ναών ενέκρινε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, η οποία συνεδρίασε με την Προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη κ. Τατιάνας Καλογιάννη.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα εξής έργα:
 Κατασκευή Κειμηλιοαρχείου Κόνιτσας, προϋπολογισμού 2.770.000 ευρώ
 «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν Αγίου Νικολάου στα Άνω Ραβένια», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.
 «Αποκατάσταση ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κωστητσίου», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ
 «Επείγουσες σωστικές εργασίες στον Ι.Ν. Ταξιαρχών Κωστάνιανης», προϋπολογισμού 24.800 ευρώ.
 «Άμεση επισκευή κωδωνοστασίου Πρωτόπαππας» προϋπολογισμού 24.800 €.
 «Αποκατάσταση Ι.Ν Αγίας Τριάδας (Εικονίσματα) Μεγάλου Γαρδικίου», προϋπολογισμού 80.000 ευρώ.
 «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Χουλιαράδων», προϋπολογισμού 110.000 ευρώ.

Επίσης εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων:

 Με τους Δήμους Ιωαννιτών και Ζίτσας για το έργο: Βελτίωση τμήματος οδικού δικτύου Ελεούσα- Κρύα, προϋπολογισμού 485.000 ευρώ.
 Με τον Δήμο Ζαγορίου, για το έργο: «Κατασκευή τμήματος λιθόστρωτου καλντεριμιού στη θέση οικία Μακρή έως οικία Ε. Αναστασιάδη Τ.Κ. Κουκουλίου » προϋπολογισμού 45.000 €.
 Με το Δήμο Ζαγορίου επίσης για το έργο Προμήθεια αντλητικού υδραυλικών εξαρτημάτων για την υδροδότηση Ι.Μ Γεννήσεως Θεοτόκου Ασπραγγέλων, προϋπολογισμού 8.618 €
 Με το Δήμο Μετσόβου για το έργο: «Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος σωλήνων πολυαιθυλενίου ΡΕ100/Φ125, Η/Πίνακα και υδραυλικών υλικών για την άρδευση Χρυσοβίτσας» προϋπολογισμού 13.782,60 €.
 Με τον ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου, για την Προμήθεια υλικών επισκευής θυροφραγμάτων, προϋπολογισμού 24.800 €.
 Με τον ΤΟΕΒ Κόνιτσας, για την Προμήθεια ηλεκτροκινητήρων αντλιοστασίων, προϋπολογισμού 24.800 €.
 Με τον ΤΟΕΒ Γραμμενίτσας- Βλαχέρνας, για την «Επισκευή ηλεκτροκινητήρων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων άρδευσης Γραμμενίτσας», προϋπολογισμού 15.500 € και την «επισκευή καταθλιπτικού αγωγού αρδευτικού δικτύου Γραμμενίτσας» προϋπολογισμού 14.500 €.
 Με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, για την υλοποίηση του προγράμματος: «Πρόγραμμα βιολογικής καταπολέμησης της σφήκας της καστανιάς Dryocosmus Kuriphilus (Yasumatsu) στην Ήπειρο, προϋπολογισμού 18.600 €
 Επίσης εγκρίθηκε και η σύναψη προγραμματικής Σύμβασης για το έργο αποκατάστασης του Παρθεναγωγείου Γανναδιού Κόνιτσας, με προϋπολογισμό 485.000 ευρώ.
Γνωμοδοτήσεις επί ΜΠΕ

Η Επιτροπή γνωμοδότησε επίσης- κατά περίπτωση ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία- θετικά επί του περιεχομένου των φακέλων Μ.Π.Ε. για τα έργα:
1. Λειτουργία και επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, 20.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 10.000 πτηνά πάχυνσης σε 20.000 πτηνά), εγκατεστημένη στη θέση «Ράχες», της Τ.Κ. Αμπελιάς του Δ. Ιωαννιτών».
2. Τροποποίηση Μ.Π.Ε. (έργο υποκατηγορίας Α2, ομάδα 7η), πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 30.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 12.500 πτηνά πάχυνσης σε 30.000 πτηνά), εγκατεστημένη στη θέση «Αμπέλια- Σαρακαμπίνα», της Τ.Κ. Νεοκαισάρειας του Δ. Ιωαννιτών».
3. « Ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας, 1500 μόσχων πάχυνσης, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΛΟΓΓΟΣ –ΑΣΜΕΚ» , της Τ.Κ. Δολιανών, Δ.Ε. Καλπακίου, του Δ. Πωγωνίου, Περιφέρειας Ηπείρου ».
4. « Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7.200 ινδιάνων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Σαρακαμπίνα», της Τ.Κ. Αμπελιάς, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων».
5. « Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7.200 ινδιάνων, στην Τ.Κ. Ζωοδόχου, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων».
6. «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 9600 ινδιάνων, Τ.Κ. Πρωτόπαππα, Δήμου Ζίτσας, ΠΕ Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».
7. «Κατασκευή και λειτουργία μονάδας για την παραγωγή και εκμετάλλευση βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 0,499 MW, η οποία θα εγκατασταθεί στη θέση «Κουτάδες», της Τ.Κ. Μαζαρακίου, της Δ.Ε. Άνω Καλαμά του Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».
8. Τροποποίηση- Ανανέωση Α.Ε.Π.Ο. του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου, ισχύος 10MW επί του ποταμού Θύαμη(Καλαμά) στο Μαζαράκι, Δ.Ε. Άνω Καλαμά, Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».
9. « Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός , ισχύος 4,8 MWM, στον ποταμό Καλαμά, θέση «Λίθινο», Δ.Ε. Ζίτσας, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου, Α.Δ.Η.Δ.Μ.».
10. «Δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 60 στρ., αποτελούμενη από τρία πάρκα εκτροφής, έκτασης 20 στρ. έκαστο, συνολικής δυναμικότητας 570 τόνων/ έτος, στη θέση «Νήσος Γάϊδαρος», Δήμου Πρέβεζας, Π. Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα προέλθει από τη μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας από τη θέση «Αγία Τριάδα», Δήμου Πρέβεζας, θαλάσσιας έκτασης 20 στρ. και δυναμικότητας 230 τόνων/ έτος, πλησίον υφιστάμενης μονάδας του ιδίου φορέα, σε θαλάσσια έκταση 40 στρ., δυναμικότητας 340 τόνων ».
11. « Μετατόπιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός πλωτών εγκαταστάσεων, υφιστάμενης μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων , δυναμικότητας 214 τόνων ετησίως, από θαλάσσια έκταση 18 στρεμμάτων σε παρακείμενη έκταση 20 στρεμμάτων, στον Όρμο Βάλτου, Δήμου Ηγουμενίτσας, ΠΕ Θεσπρωτίας, καθώς και των συνοδών εγκαταστάσεων της μονάδας».
12. Τροποποίηση της υπ. αρ. 44851/1234/30-07-2013 ΑΕΠΟ, όπως ισχύει, και αφορά λατομείο αδρανών υλικών, επιφανείας 433.526 τ.μ. και των συνοδών έργων, στη θέση «Μπούφος», Δ.Ε. Θεσπρωτικού, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, ως προς την προσθήκη: α) μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις , κατασκευές (ΑΕΚΚ) και β) μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος, εντός του λατομικού χώρου
Αρνητική ήταν η γνώμη της Επιτροπής για τη ΜΠΕ του έργου: « Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός , ισχύος 3,6 MWM, στο ρέμα Κουκουμανέρι, θέση «Κορομηλιές», Δ.Ε. Δίστρατου, Δήμου Κόνιτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».