“Πράσινο φως” στο Δήμο Πρέβεζας για δύο υποέργα, που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ήπειρος 2014-2020”.

Με δύο αποφάσεις που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, δίνεται το “πράσινο φως” στο Δήμο Πρέβεζας για την προώθηση των διαδικασιών για τη δημοπρασία δύο υποέργων, που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ήπειρος 2014-2020”.

Συγκεκριμένα διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου:

Α) για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο «Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια Δήμου Πρέβεζας» ΑΑ 1 της Πράξης «Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια Δήμου Πρέβεζας»,  συνολικού προϋπολογισμού «111,879 €».

Β) για τα  σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο “Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πρέβεζας” ΑΑ1 της πράξης “Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πρέβεζας”  συνολικού προϋπολογισμού «99,348.55 €».