Πρέβεζα: Δευτέρα ξεκινά το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι από Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 ξεκινά

τη λειτουργία του το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)του Δήμου Πρέβεζας, που στεγάζεται στο κτίριο του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΦΙΑ) στην περιοχή της Αγίας Τριάδας (κοντά στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδας )του Νεοχωρίου Πρέβεζας. Το Κέντρο  έχει ενταχθεί στην δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2018-2019” της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε , ως δικαιούχο της πράξης «Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής για ΑμεΑ και παροχή δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για ΑμεΑ για το σχολικό έτος 2018-2019» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» του Ε.Π. «Ήπειρος “, με κωδικό ΟΠΣ 5031735”/ΕΣΠΑ 2014-2010 /Ποσοστό χρηματοδότησης, Ευρωπαϊκή Πόροι 80%. Ποσοστό χρηματοδότησης, Εθνικοί Πόροι 20%.

   
Η δράση αφορά την παροχή θέσεων σε ωφελούμενους (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων)σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρίες (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.), για παιδιά με αναπηρία ή/και εφήβους ή/και άτομα με νοητική αναπηρία ή/και κινητική αναπηρία

 

Το Κέντρο θα λειτουργεί απογευματινές ώρες και από ώρα 15.00 έως 23.00, καθημερινά, όλες τις εργάσιμες ημέρες, με δυναμικότητα είκοσι (20) παιδιών  (σχετική η αριθ.πρωτ.647/24-4-2018(ΑΔΑ:6ΨΓ37Λ9-ΨΨΚ) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας -Άδεια ίδρυσης και  λειτουργίας)

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2682089006, 2682089214 στα γραφεία του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής (Πρόνοιας) της Διεύθυνσής μας στο ισόγειο του κτιρίου της πρώην Λαϊκής Αγοράς , στο Κέντρο της πόλης της Πρέβεζας, επί της οδού Μπάλκου αριθ. 1.