Πρέβεζα: Ξεκίνησε η λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη λειτουργίας της Δομής του Κοινωνικού   Φαρμακείου του Δήμου Πρέβεζας, η οποία εντάσσεται στο Ε.Π ΄Ηπειρος κωδ.8 ,Αξονας προτεραιότητας 5 “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ”,ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ βελτίωση της πρόσβασης ευπαθών ομάδων σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας .

 

Με τις αριθ. 317 / 8-2-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπέιρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, εντάχθηκε η χρηματοδότηση του υποέργου “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ” της Πράξης με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: KOINΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΟ Δήμο ΠΡΕΒΕΖΑΣ» και MIS 5002328 στο Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».

 

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Πρέβεζας στεγάζεται επί της οδού Παρθεναγωγείου 15 (συστέγαση με ΚΑΠΗ), ΤΚ.: 48100, Email: [email protected], Tηλέφωνο Eπικοινωνίας: 26820-21713 και θα λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα ως και Παρασκευή  τις ώρες 7.00π.μ. εώς 15.00μ.μ.

 

 

 

 

 

 

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Κοινωνικού Φαρμακείου:

 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται απο το Κοινωνικό Φαρμακείο, αφορούν όλους όσους είναι σε πλήρη ένδεια και πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Το Κοινωνικό Φαρμακείο θα χορηγεί δωρεάν φάρμακα (κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης), υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα σύμφωνα με ότι είναι διαθέσιμο τη συγκεκριμένη στιγμή. Το φαρμακευτικό υλικό θα   διατίθεται εντελώς δωρεάν και θα εξασφαλίζεται από εθελοντικές προσφορές πολιτών,δωρεές Φαρμακείων,Νοσοκομείων/Κέντρων Υγείας καθώς και απο συνεισφορές της τοπικής κοινωνίας  ύστερα απο συνεργασία με ενορίες, σχολεία και άλλες Κοινωνικές Δομές του Δήμου.

 

Δικαιούχοι:

 

Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Φαρμακείου είναι άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο