Πρέβεζα: Ξεκινά η λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Η Νέα Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση  Πρέβεζας μετά την ένταξη της δομής “ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ)”ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ”στο Ε.Π. «Ήπειρος» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε. Π Περιφέρειας Ηπείρου , προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και ειδικότερα της συγχρηματοδοτούμενης από το Ε.Κ.Τ. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ δράσης με τίτλο “ΚΕΝΤΡΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η)”

Προσκαλεί

όλους τους ενδιαφερόμενους (ηλικιωμένα άτομα)που επιθυμούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής για κάλυψη των κενών θέσεων που έχουν προκύψει.

Οι κενές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν είναι σύνολο πέντε (5).                                Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι κάτοικοι του Δήμoυ Πρέβεζας.

Μετά την εξέταση των αιτήσεων και την πλήρωση των  κενών θέσεων στη δομή, θα δημιουργηθεί και πίνακας επιλαχόντων, με όλους τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους που θα έχουν δικαίωμα κάλυψης νέας κενής θέσης όταν αυτή προκύψει.

Τις υπηρεσίες του προγράμματος δικαιούνται να λάβουν ηλικιωμένοι (άνδρες και γυναίκες), μη δυνάμενοι να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κτλ.) και κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πρέβεζας.  Την αίτηση την υποβάλλει ο φροντιστής του ηλικιωμένου ατόμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  από  18  /  06 /2018 έως και  την  28  / 06   /2018, στο χώρο του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Δήμου Πρέβεζας , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή από 8.30 έως 14.00 ). Σε κάθε περίπτωση το προσωπικό της δομής είναι διαθέσιμο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης.

Στοιχεία επικοινωνίας:Νέα Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πρέβεζας τηλ:2682360615       ΚΗΦΗ στο ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Υπεύθυνος: Θεόδωρος Δούβλης, τηλ.: 2682024682   Διεύθυνση: Πάρκο Νεάπολης Πρέβεζα